Обществено обсъждане за системата „бонус-малус“ организират КФН, МВР, и МТИТС

система бонус-малус дискусия, обществено обсъждане

Комисията за финансов надзор (КФН), заедно с Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), организира обществено обсъждане на наредбата, с която се въвежда системата „бонус-малус“.

В обсъждането са поканени да се включат всички заинтересовани – неправителствени организации, представители на бизнеса, застрахователи, граждани, медии и други.

Обществената дискусия ще се проведе днес от 9:00 до 17:30 часа в зала 3 на Националния дворец на културата.

Първоначалният вариант на наредбата за въвеждане на системата „Бонус-малус” в автомобилното застраховане предизвика множество спорове за това дали е справедлива системата за оценяване на шофьорите и дали автомобилите трябва да „носят“ отговорност.

Предварителните разчети сочат, че 80% от собствениците на автомобили ще плащат по-евтина „Гражданска отговорност”, тъй като ще попаднат в бонус класовете. Това обаче ще става няколко години след влизането в сила на системата. Под 1% от шофьорите ще бъдат в най-високите класове по малус, които предвиждат оскъпяване на застраховката с 400%. По този начин, в най-добрия случай шофьорите ще плащат 225 лв., а в най-лошия 1200 лв.