ЦИК, консултации, президент, избори

Общественият съвет към ЦИК: Възможно е провеждането на избори по време на пандемия

Общественият съвет към ЦИК смята, че е възможно провеждането на избори по време на пандемия.

Това стана ясно по време на консултациите при президента. 

В срещата участваха председателят на ОС към ЦИК Росица Матева, зам.-председателят на ОС към ЦИК и представител на Европейската асоциация за защита на човешките права Стоил Цицелков, Дончо Пачиков от Българското сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация и Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда. Онлайн се включиха Стефан Манов от Българското сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив, Михаил Мирчев от Гражданска инициатива за свободни и демократични избори и председателят на Управителния съвет на Института за социална интеграция Катя Колева.

„За нас е изключително важно е в резултат на консултациите да има мерки, които да гарантират високо доверие в изборния процес, високо доверие в здравните мерки, така, че да имаме нормална избирателна активност, в резултат на която да имаме легитимен парламент. Само той може да излъчи устойчивост и добре работещо правителство и да се започне демонтажът на порочния управленски модел”, заяви президентът Румен Радев.

Според Радев е важно да се изгради доверие и към машинното гласуване. „Важно е да имаме прозрачност, надеждност и високо доверие в процеса на одит и сертифициране на машините”, заяви президентът.

„Общественият съвет към ЦИК смята, че Комисията трябва вече да започне, ако не е започнала, работа по подготовката на избори. Това е първата препоръка в нашето становище. Обществото би следвало да бъде информирано за тези действия“, коментираха представителите на Обществения съвет към ЦИК.

„Нашата препоръка е да се прегледат всички възможни действия, които следва да бъдат извършени за регистрация на партии, за регистрация на наблюдатели, които могат да бъдат извършени онлайн, за да с избегне директен контакт“, добавиха те.

„През есента на 2020 г. имахме 29 проведени избора в Европа.

Смятаме, че е възможно провеждането на избори по време на пандемия, но след като се вземат всички необходими мерки, които да запазят живота и здравето на участници“, обясниха от Обществения съвет към ЦИК.

„ЦИК, като орган, който прилага Изборния кодекс, има възможност да издава правила по прилагането му. Считаме, че с приемането на едни такива правила може да се реши въпросът с гласуването на хората, които ще бъдат под карантина по време на изборите“, обясни представителят на Обществения съвет към ЦИК.

„В България нямаме опит с гласуване по пощата и считаме, че към сегашния момент не би следвало драстично да се сменя начинът на гласуване, тъй като остават 2-3 месеца до изборите. Ние предлагаме да се направи пилотен проект за гласуване по пощата в чужбина“, предложиха експертите.

„Машините, които евентуално ще бъдат доставени, могат да бъдат дезинфекцирани със 75% етилов спирт, така че не би следвало избирателите да се притесняват, че гласуването с машина предпоставя по-висок риск от заразяване“, каза още представителят на Обществения съвет към ЦИК.

Поканените от Радев представители предложиха камерите, където има такива в училищата, да бъдат включени след изборния ден, за да може онлайн да се следи преброяването на гласовете.

Според Стоил Цицелков дори да се наложи да се направят промени в Изборния кодекс за целите на реализиране на вота в условия на COVID-19, те няма да бъдат фундаментални и няма да предвиждат сериозни реформи в изборния процес.

Като възможна добра практика от  други държави той посочи предвиждането на предварителна активна регистрация, която да улесни уязвимите групи, като предвиди за тях максимално безопасни условия за гласуване.

Дончо Пачиков изрази мнение, че гарантирането на здравето на гласоподавателите може да бъде улеснено, ако на всеки гражданин, при влизане в избирателната секция, се предоставят еднократни предпазни средства.

Той повдигна въпроса и за необходимостта от своевременното решаване на въпроса с обучението на членовете на секционните избирателни комисии за машинното гласуване.

В своето включване чрез видео конферентна връзка Стефан Манов призова да не се преувеличава рискът от заразяване с коронавирус в изборния ден. По думите му опасността не е по-висока за гражданите от тази, пред която сме изправени в ежедневния живот, ако се спазват вече познатите и установени мерки – спазване на дистанция и носене на маски.

Михаил Мирчев открои няколко проблемни аспекта при провеждането на машинното гласуване – дали докато работят машините, имат пряка връзка с интернет, чрез която да се осъществи нерегламентирано манипулиране в самия ход на изборния ден, и начина на отчитане на изборния резултат от машината в изборната  секция.

Той посочи, че  отчитането може да се направи или като се използва съвкупния протокол, отпечатван от самата машина в края на изборния ден, или с ръчно преброяване от членовете на СИК на бележките, получени от всеки гласоподавател. Михаил Мирчев препоръча комбиниране на двата подхода с цел по-голяма сигурност. При сериозно разминаване на резултатите от двата вида преброяване, биха могли да се идентифицират злоупотреби при машинното гласуване.

Според Катя Колева само ясни и широко популяризирани правила, наложени от ЦИК, могат да гарантират изборния ден от гледна точка на прозрачността и опазването на здравето на хората.

Тя призова за възможност за по-активно участие и право на глас на Обществения съвет към ЦИК в изработването на изборните правила.

Идеите за дигитално реализиране на всички процедури, които съпътстват изборния процес, за които може да бъде предвидена такава възможност – обучения на членове на СИК, регистрации на политически партии, наблюдатели и застъпници и др., също бяха обсъдени по време на срещата. Президентът Румен Радев акцентира върху необходимостта при евентуалното предвиждане на онлайн процедури да се взема предвид адекватната подготовка и възможностите за техническо обезпечаване на изборния процес и за най-малките населени места в страната.

 

- реклама -