ТЕЛК правилник промени работа експертиза

Обсъждат в здравното министерство слабостите на ТЕЛК

Среща в Министерството на здравеопазването ще се проведе днес заради новата наредба за медицинска експертиза от ТЕЛК. Тя ще бъде между ръководството на министерството, представители на протестиращите майки на деца с увреждания и националните организации на хората с увреждания.

До петък беше срокът за представяне на идеи за промени в Наредбата за дейоността та ТЕЛК. Основното искане е за спешни промени в действащата наредба, докато бъде направена цялостна реформа в оценяването на уврежданията.

- реклама -