Обсъждат промените в Закона за биологичното разнообразие

Министерството на околната среда и водите ще проведе обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни на проекта за промени в Закона за биологичното разнообразие.

Основната цел на законопроектa, според мотивите на МОСВ, е да бъде нормативно регламентирано въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Чрез него трябва да се осигури цялостния процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване и поддържане на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания.

Срещу предлаганите промени остро възразиха представители на научната общност и природозащитници.

На обсъждането са поканени да присъстват депутати, представители на правителството, неправителствения сектор, национално представените работодателски организации, синдикатите, както и членовете на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите.

- реклама -