Образователният министър: Няма да затворим нито един вуз

Няма да затворим нито един вуз в България. Този ангажимент пое в интервю за радио К2 образователният министър акад. Николай Денков.

„Всеки университет е ценен с натрупания опит и с преподавателите си. Студентите ще се обучават по същите учебни планове, по които са приети. И ще получат дипломи от университета, в който следват в момента“, заяви той.

МОН обяви кои университети ще се сливат

Той посочи, че в същото време са необходими реформи за повишаване на качеството на висшето образование в България. По-важни от преструктурирането на университетите са необходимите промени в акредитирането им и атестирането на преподавателите в тях. Всичко това ще стане с промени в закона, подготвени съвместно с ректори. Ще се осигурят и стимули за онези, които са наистина добри в работата си – по-добра материална база, по-високо заплащане на преподавателите.

Според министър Денков ударното преподаване на материала в училищата води до умора. Затова той смята, че е необходимо повече време за упражнения и по-дълги ваканции през учебната година, за да могат да се възстановяват учителите и децата.

Преди месец стана ясно, че тази година МОН ще предложи промени в Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС).

Те ще са съобразени

със Стратегията за развитие на висшето образование в Република България (2021-2030 г.) и ще бъдат обсъждани със Съвета на ректорите и всички заинтересовани страни. Целта е да се подобрят качеството на висшето образование и международната видимост на българските университети така, че в следващите години поне един да

попадне в топ 500 на световна класация.

Реформата ще започне с повишаване на изискванията към преподавателите и подобряване на системите за акредитация, атестация и борба с плагиатството. В бюджета за 2022 г. са предвидени още 20 млн. лв. за допълнителни трудови възнаграждения на преподавателите в държавните висши училища.

- реклама -