Обрат: Теглим кредити в лева

Обрат: Теглим кредити в лева. Потребителските кредити – все по-често във валута, различна от евро и лева. Това се случва на фона на рекордно ниските лихви по кредитите в страната в последните месеци, както и галопиращата инфлация.

Над 93% от потребителските кредити на домакинствата у нас са в лева. Заемите в евро спрямо година по-рано намаляват, но за сметка на това налице е нова тенденция.

Само за година, населението е увеличило сериозно потребителските си заеми във валути, различни от лева и евро, сочат изчисления на Darik Business Review.

Днес те са с дял от 4.03%, спрямо 2.77% към януари 2022 г. В последните 12 месеца те увеличават стойността си с 64.3% и в момента възлизат на 653 млн. лева, спрямо 397 млн. лв. година по-рано.

Лихвите

Данни на централната банка показват, че в края на 2022 г. лихвите по потребителските кредити в щатски долари са на нива от 3.91%, спрямо 4.70% в евро. Над 4.5 млрд. лв. кредити за година

Домакинствата в страната са увеличили задълженията си към банките у нас с 4.6 млрд. лв. само за периода януари 2022 – януари 2023 г.

Това се случва на фона на рекордно ниските лихви по кредитите в страната в последните месеци и на галопиращата инфлация.

Налице обаче е тенденция за повишаване на лихвите по кредитите. Днес тя е особено изразена както в САЩ, така и в страните от Западна Европа и по-слабо у нас.

В края на месеца (бел. ред. 27 март), централната банка ще предостави последните данни за лихвите по кредитите у нас към февруари.

- реклама -