Обнародваха в Държавен вестник решението за извънредното положение

В извънреден брой на Държавен вестник беше обнародвано решението на НС за обявяване на извънредно положение заради коронавируса.

Съобщението гласи:

РЕШЕНИЕ
за обявяване на извънредно положение
Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19
РЕШИ:
1. Обявява извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.
2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България.
 Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
- реклама -