строителните

Облекчават общините и бизнеса с нова наредба за строителните отпадъци

Нова наредба за управлението на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали е публикувана на сайта на МОСВ. Тя разширява диапазона на обектите, за които не се изисква План за управление на строителните отпадъци, съобщават от ековедомството.

Отпадъците, които ще се генерират от обектите, за които няма да се изисква такъв план, ще се управляват съгласно реда в съответните общински наредби.

Промяната ще облекчи бизнеса и ще е в полза на местните власти, защото дава по-голяма яснота за генерираното количество строителни отпадъци на тяхна територия.

В Наредбата са разписани условията за издаване на документи при дейности със строителни отпадъци на повече от една площадка от един и същ оператор на територията на една РИОСВ. В момента документи се издават за всяка конкретна площадка – с промяната ще се издава само един документ за работа на територията на една Регионална инспекция по околната среда и водите.

За всяка площадка обаче възложителят ще уведомява РИОСВ преди започване и приключване на дейността, свързана с третиране на строителни отпадъци. Промяната улеснява бизнеса, защото вече няма да е необходимо да се издава документ за всяка конкретна площадка и да се минава през цялата процедура по издаване на такъв вид документи.

- реклама -