Копривщица общински съветници решение отмяна

Областният управител на София върна решението за Копривщица за преразглеждане от общинарите

Като незаконосъобразно – така областният управител на Софийска област определи решението на общинските съветници в Копривщица за това градът повече да не е архитектурен резерват. Инж. София Торолова върна решението за ново обсъждане в общинския съвет в Копривщица.

Общинският съвет не е компетентен

„Процедурата за промяна на статута на недвижима културна ценност не е в кръга на правомощията на Общинския съвет в Копривщица”, категоричен е областният управител. инж. София Торолова.

„Общинският съвет не е компетентен орган, който да вземе решение за отпадането на охранителната зона на недвижимото културно наследство каквото е гр. Копривщица. Нещо повече, всяка промяна изисква съгласуване с компетентните органи и последващо обществено обсъждане. Решение №166 е взето при нарушение на материалния закон и процесуалните правила, което води до неговата незаконосъобразност”, се подчертава в решението на областния управител.

- реклама -