Обедняваме: Бързите заеми скочиха рязко

Отпуснатите заеми от дружества, специализирани в кредитиране, популярни като бързи кредити, в края на септември са 3,488 млрд. лв., показват данни на БНБ, пише „Труд“. За година те се увеличават с 16,5% (+494,1 млн. лв.), а спрямо края на юни нарастват с 4,2% (+141,5 млн. лв.).

По отношение на срока преобладават заемите над 5 години, които са в размер на 1,486 млрд. лв. Те нарастват с 8% (+110,3 млн. лв.) за година и с 0,4% (+5,6 млн. лв.) в рамките на едно тримесечие. Бързите заеми със срок между 1 до 5 години са 831,8 млн. лв. За година те нарастват с 9,9% (+75 млн. лв.). Бързите кредити със срок до 1 година са 888,6 млн. лв., като за година се увеличават с 39,2% (+250 млн. лв.).

Необслужваните бързи заеми са в размер на 281,1 млн. лв. За година те се увеличават с 26,3% (+58,6 млн. лв.), но намаляват със 7,3% (-22 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 г.

- реклама -