ОББ Сибанк сливане име Петър Андронов

ОББ е името на новата банка след сливането със СИБАНК. Петър Андронов е Изпълнителен директор

ОББ ще бъде името на новата обединена банка след сливането на СИБАНК и ОББ.

Петър Андронов е новият главен изпълнителен директор и на ОББ.


KBC Груп става най-голямата финансова група в България с общо 10 компании.
Надзорният съвет, който избра състава на новия Управителен съвет на ОББ.

Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на ОББ ще бъде Петър Андронов, Кънтри мениджър на KBC Груп за България.

Той ще съвместява двете си нови позиции в ОББ с вече заеманите от него ръководни позиции в СИБАНК. В състава на новия Управителен съвет на ОББ влизат още:
– Кристоф Де Мил, Изпълнителен директор Финанси, ОББ
– Франк Янсен, Изпълнителен директор Корпоративно банкиране и МСП, ОББ
– Светла Георгиева, Изпълнителен директор Риск, ОББ
– Теодор Маринов, Изпълнителен директор Реструктуриране и управление на кредитите, ОББ
– Ивайло Матеев, Изпълнителен директор Операции, ОББ.
В топ мениджмънта на ОББ ще бъде и Ян Суинен като търговски пълномощник на банката, а по-късно към него ще се присъедини и Христина Филипова като прокурист.

Петър Андронов разкри, че името на новата обединена банка след сливането ще бъде ОББ, като от днес се добавя запазения знак на KBC Груп в графичното изписване на ОББ.

Той уточни, че за момента двете банки продължават да функционират като независими юридически лица и няма да последват значителни промени за клиентите преди оперативното им обединяване.

С приключването на сделката за придобиването на ОББ, KBC Груп става най-голямата финансова група в България с 10 компании, покриващи пълния спектър от финансови услуги.

Към досегашните СИБАНК и ДЗИ (с две дъщерни дружества), в Групата влизат още ОББ, Интерлийз (с две дъщерни дружества), ОББ Асет мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и 60% от ОББ Метлайф.

- реклама -