аптеки ВАП, проверка, недостиг, медикаменти, лекарства, аптеки, болници

НЗОК удължава служебно протоколите на хронично болните пациенти

Националната здравноосигурителна каса удължава служебно протоколите на хронично болните пациенти.  Условията и редът влизат в сила от 16.11.2020 г.

С предложената от НЗОК мярка се цели – от една страна, избягване на струпване на хора в закрити обществени места, спазване на изискването за физическа дистанция, необходимост от домашен престой по медицински показания, а от друга – гарантиране на достъпа на пациентите до необходимата им лекарствена терапия.

Пациентите трябва да вземат лекарствата си от същата аптека, от която са го правили и преди въвеждането на извънредния ред.

Ако това не е възможно и ако се налагат данните и терапията да бъдат променени, пациентите трябва да посетят личния си лекар. Служебно се удължава и срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти.

- реклама -