болница, легла, COVID, коронавирус
снимка: Pixabay

НЗОК даде указания как се лекуват пациенти с Covid-19 след отпадане на мерките

НЗОК е дала на всички районни здравноосигурителни каси и договорни партньори указания заради множество постъпили въпроси от граждани

и лечебни заведения относно отпадане на действието на епидемичната обстановка и лечението на пациенти с Covid -19, предава БНР.

Според тези указания здравната каса ще заплаща на болниците, сключили договор за лечение на Covid -19 по изключение за времето на извънредната епидемична обстановка,

ако пациентите са постъпли преди 1 април 2022 година, независимо кога са изписани от лечебното заведение.

Приетите пациенти след 01.04.2022 г., които се нуждаят от лечение от Covid -19, ще бъдат лекувани при условията и по реда на НРД за медицинските дейности 2020-2022 г.

Лечебните заведения за болнична помощ могат да приемат и настаняват за лечение болни с  основна или придружаваща инфекция от Covid -19

в наличните в структурата им инфекциозни отделения и в останалите структури за болнично лечение,

като определят легла за абсолютна/стриктна изолация и обслужват хоспитализираните пациенти с Covid -19

инфекция при стриктно спазване на медицинския стандарт по превенция и контрол на Вътре болнични инфекции.

Относно PCR тестовете, те ще се изпълняват от лечебни заведения, сключили договор с НЗОК по реда на НРД, по пакет „Вирусология“ и „Клинична лаборатория и микробиология“.

Останалите лечебни заведения, които са имали договор в съответствие с раздел Х от глава седемнадесета за Високоспециализирани медико-диагностични изследвания

„Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, определени със заповед на Министъра на здравеопазването, в периода на извънредна епидемична обстановка, няма да получават заплащане от НЗОК. Това посочват от здравната каса.

- реклама -