Чаира

Няма опасност за ПАВЕЦ „Чаира“ след отклоняване на вода за Перник

Към момента няма никаква опасност от гледна точка на енергийното производство, свързана с работата на ПАВЕЦ „Чаира“ след отклоняване на воден обем към Перник. Това заявиха от Министерството на енергетиката.

По данни на ЕСО в момента производството на електроенергия от ПАВЕЦ „Чаира“ е стабилно, мощностите се ползват навременно за регулиране на системата, което помага за спестяване на водни ресурси.

ПАВЕЦ „Чаира“ е ключова мощност за работата на енергийната система и дава възможност за оптимизиране режима на работа на базовите производствени мощности в АЕЦ и ТЕЦ и подобрява важни технически качества на електроенергийната система.

Като помпено-акумулираща мощност, за своята работа ПАВЕЦ „Чаира“ използва оборотна вода. Централата е снабдена с два водоема – язовир „Белмекен“ и язовир „Чаира“. При генераторен режим централата обработва водни обеми от язовир Белмекен, който се явява горен изравнител за ПАВЕЦ. Водите постъпват в язовир „Чаира“ – долен изравнител и в помпен режим биват връщани обратно в язовир „Белмекен“.

Работата на ПАВЕЦ „Чаира“ не оказва съществено влияние върху наличните водни обеми в язовир „Белмекен“. Това е една от причините да е предпочитана мощност в периоди на маловодие, обясниха от министерството.

- реклама -