туризъм кадри образование висше средно

Няма нужда от висшисти в туризма, търсят се кадри със средно образование

До 2020 г. едва 2 процента от работодателите ще наемат висшисти с диплома по туризъм.

Това заяви в Бургас министърът на образованието и науката проф. Николай Денков. Той се позова на социологическо проучване, проведено през 2015 г. като част от подготовката на рейтинговата система на висшите училища в България.

Въпреки намаления прием за предстоящата академична година броят на първокурсниците в професионално направление „Туризъм“ – 2138, ще надхвърли заявката на национално представителните работодателски организации. Те са декларирали необходимост от 1800 специалисти с висше образование в тази област. Освен това по данни от Националния осигурителен институт и рейтинговата система приложението на придобитото висше образование в сферата на туризма е най-слабо в сравнение с всички други професионални направления.

Тези данни показват, че в туризма има излишък на специалисти с висше образование.

В същото време браншът се нуждае от кадри със средно образование. Затова усилията на МОН са насочени към развиване на професионалните гимназии по туризъм и към балансиране на студентите в професионално направление „Туризъм“.
В момента 10 държавни и четири частни висши училища в страната обучават общо 4854 студенти в направление „Туризъм“.
Средно образование в сферата на туризма дават 112 училища. Обучението е за придобиване на първа, втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация от направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и за придобиване на трета степен на професионална квалификация от направление „Пътувания, туризъм и свободно време“.

Какво мисли бизнекът по въпроса – вижте тук.

- реклама -