Цацаров, Цачева, Желяз Андреев екстрасиране задържане

Няма да задържат Желяз Андреев

В резултат на проведените разговори, американската страна ще приеме, че не се касае за неотложен случай. Няма да се пристъпва към задържането на лицата.

Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров в Министерски съвет.

Вторият етап е свързан с това, че в определен срок при така направените искания, би следвало да пристигнат и искания за екстрадиция по същество със съответни придружаващи документи. За да сме съвсем открити пред американската страна, както в хода на консултациите, така и днес изложихме всички свои съображения, обясни Цацаров.

Току що при министър-председателя се проведе среща, в която освен него, участва посланикът на САЩ и ние с министъра на правосъдието. Както е известно, основната тема на разговорите в момента е свързана с исканията за екстрадиция на българските граждани към САЩ. Завчера и вчера тези процеси са продължили. Започнаха консултациите, съобразно чл. 20 от Договора между България и САЩ за екстрадиция. Консултациите са водени от една страна от представители на Департамента за правосъдие на САЩ и американски прокурори и представители на Министерството на правосъдието и прокурори от ВКП.

Първият резултат е налице.

Съобразно действащия договор, чл. 11, в неотложни случаи всяка от молещите страни, може да поиска временно задържане за срок до 60 дни. Както е известно, към момента такова задържане е било поискано по отношение на българския гражданин Желяз Андреев и то е било отказано от Добричкия окръжен съд. В същото време обаче, на същите основания, за още четирима български граждани такова искане е направено и към настоящия момент прокуратурата не е пристъпила към неговото изпълнение”, добави Цацаров.

По наше разбиране не са налице всички юридически предпоставки за екстрадиране на лицата по казуса „Желяз Андреев”. Липсва изискуемата по договора за екстрадиция европейска заповед за арест двойна наказуемост, липсват и предпоставките по силата, на които могат да бъдат предавани български граждани. Според нас тези хипотези не са налице и шансът исканията за екстрадиция да бъдат уважени от българския съд според нас е минимален, добави още Цацаров.

- реклама -