наем

Няма да се иска съгласие на 50% от съседите, за да даваш апартамент под наем краткосрочно

Няма да се иска съгласието на 50% от съседите в сградата за регистрация на апартаменти или стаи за гости, реши окончателно парламента.

Оттеглено беше изискването собствениците на апартаменти или стаи за гости, които се намират в жилищни сгради, да предоставят на местната община писмено съгласие на поне 50% от съседите, че нямат нищо против обектът да се дава за краткосрочно наемане.

Това беше едно от условията за да може обектът да бъде регистриран и да бъде отдаван законно в платформи като Airbnb и Booking.

По предложение на ресорния министър курортите ще бъдат обявявани за национални с решение на Министерския съвет. Критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални ще бъдат уредени с наредба, както и организацията и управлението на туристическите дейности на територията им.

- реклама -