Няма да има ново вдигане на възрастта за пенсия: Остава 65 г. до 2037 г.

Няма да има ново вдигане във възрастта за пенсия. А остава постепенното нарастване на стажа и възрастта, докато стигне 65 години при мъжете и жените през 2037 г. Това уточнение направиха от социалното министерство във връзка с публикации, в които се твърди, че се обмисля допълнително вдигане на възрастта за пенсиониране.

Не се предлагат нови мерки за „повишаване на пенсионната възраст и стаж“, „ограничаване на ранното пенсиониране“ или „въвеждане на многофондова система във втория и третия стълб на пенсионната система“ , обясняват от социалното.

През 2015 г. Народното събрание одобри промени в Кодекса за социално осигуряване с цел финансово стабилизиране на пенсионната система и повишаване на адекватността на пенсиите. Сред предприетите тогава мерки беше предвидено и плавното повишаване на пенсионната възраст до достигане на 65 години за мъжете и жените през 2037 година. Тези разпоредби са в сила от 1 януари 2016 г. и продължават да се изпълняват според регламентирания в законодателството график ежегодно.

Предложеният за обществено обсъждане проект на Отчет за 2018 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) не съдържа нови мерки и предложения за допълнително нарастване на пенсионната възраст и стаж, извън предвиденото в приетото през 2015 г. законодателство, уточняват още от министерството.

- реклама -