въздух

Нужни са спешни решения за намаляване на замърсяването на въздуха, смята екоминистърът

Проучванията в България показват, че битовото отопление с твърдо гориво от домакинствата е основният замърсител с фини прахови частици. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов при откриването на 21-вия Европейски форум по екоиновации за качество на въздуха, който се провежда в София.

Според него много е трудно да се контролира кой какво гори в собствения си дом. „За да се справим с това предизвикателство, освен институционални мерки, имаме нужда от обществена подкрепа и промяна на съзнанието. Мерките трябва да са насочени към регламентиране и контрол на съдържанието на горивата и към висок качествен стандарт на използваните горивни инсталации. Разчитаме на екоиновациите за спешните решения и на тези днешни проблеми, но и за стратегическата цел за изцяло чисто отопление на бъдещето“, посочи еко министърът.

Димов: Качеството на въздуха е качество на живота. Въздухът не признава държавни граници, нито работно време

Обикновено подхождаме стратегически и планираме дългосрочно, когато става дума за околната среда, но за здравето на 500 милиона европейци това не е достатъчно и трябва да действаме, обърна се министър Димов към участниците във Форума. „Поставям проблема пред вас днес, а резултатите от форума ще представя на своите колеги министрите на околната среда от ЕС на неформалния съвет през април“, добави той.

Министърът отбеляза, че екоиновациите са важни за преодоляване на проблемите с качеството на въздуха

Защото осигуряват по-чисти технологии и нови бизнес и управленски модели, базирани на научни знания. Ролята и отговорността на науката е особено голяма, каза той, и малко са сферите, в които наука и политика се допират толкова близо, колкото в решенията за околната среда.

„За да бъде една политика адекватна, тя трябва да се опира на достоверни научни данни, които балансират и обществените интереси“, така министър Димов обясни защо наскоро бе учреден научен съвет към министъра.

Трудно се постига консенсус, при който всички страни са доволни, особено по отношение на околната среда, но сме длъжни да търсим онзи разумен баланс, който прави решенията приемливи като социална цена за бизнеса, местните общности и най-вече за отделния човек. Само така можем да разчитаме на трайни и устойчиви решения. Трябва да поставяме човека в центъра на всяка политика и човешкото здраве на първо място”, категоричен беше министърът. Според него управлявани по умен начин, екоиновациите могат да доведат до по-пълноценно използване на ресурсите, до по-ефективни производства, до разработване на нови материали, стоки и услуги. Това прави икономиката по-конкурентна и високотехнологична, отваря нови пазарни ниши и осигурява по-висока заетост.

Той вижда решението в създаване на иновативна инфраструктура – клъстери, технологични паркове и бизнес инкубатори, в които науката среща бизнеса, в подпомагане на малките и средни предприятия и особено стартиращите, по отношение да достъпа им до финансиране, в насърчаване на инвестициите в иновативни решения. Министър Димов посочи, че продължава усилието за по-добро координиране и синергия между финансовите инструменти на ЕС и националните механизми за подкрепа на екоиновациите. Важни за обществената ангажираност към темата са програмите за обучение в „зелени умения“, изтъкна Димов.

- реклама -