НСТС тристранка наредба отпуски повивки работно време

НСТС прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) прие предложените от социалния министър предложения за промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

На тристранния съвет бяха обсъдени проектите за изменение и допълнение на Закона на професионалното образование и обучение, внесен от министъра на образованието и науката. В дневния ред на заседанието беше осъден и проектозакона за доброволчеството, внесен от председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов и група народни представители.

Социалният министър Бисер Петков обясни, че предлаганите изменения и допълнения в наредбата са с две групи.

Първата група произтича от изменение и допълнение в Кодекса на труда.

На осиновителите се регламентира правото отпуск до навършване на 5-годишна възраст в размер на 365 дни. „Тези изменения в КТ трябваше да намерят своята по-пълна, детайлна и съответстваща регламентация в Наредбата за работното време, почивките и отпуските”, обясни министърът.

Първите три параграфа в предлагания законопроект са посветени за регламентиране на сумираното изчисляване на работното време.

Тук възникна дискусия по алинея, която казва, че „когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1 се извадят съответните часове по утвърдения поименен график”. „Изменения, които така, както са предложени от вносителя целят да синхронизират отчитането на времето при ползване на временна трудоспособност, други видове отпуски, които са регламентирани по КТ с начина на отчитането им по Наредбата за паричните обезщетения от Държавното обществено осигуряване”, обясни Петков.

Той обобщи, че тук имало известен нюанс на различния между двете страни в Националния съвет. Вносителите считат, че това, което се предлага, е крачка в правилната посока.

Въпросът е дали когато едно лице примерно по график има 12 часа работно време и ползва съответно отпуск за временна неработоспособност да му приспаднат 12 часа или един работен ден, тъй като в алинея 3-та е казано, че това става в часове, а не в работни дни.

Вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов обясни, че сега всички начини, по които се предоставят труд нощен, дневен, сумарно изчисление става в часове, всички видове отпуски са в дни. Сега се предлага нова алинея тези дни, които са майчинство болест да бъдат заплащани при изчисляване в часове”, обясни той предложението за изменение в наредбата

„Ние искаме да остане старото, т.е. тъй като болничния лист, който ползвате не пише часове, там ви дават три дни отпуск по болест, а не колко там часа отпуск по болест, поради тази причина, но може за НОИ и за работодателите да е по-лесно чисто административно, но за нас, затова не го приемаме, защото не може да има за едно и също нещо два начина за изчисление, веднъж ще ги изчисляваме в часове, пък веднъж в дни”, обясни Кокалов. Той подчерта, че според тях сегашният механизъм е по-добър.

„Ние смятаме, че направените предложения за промени трябва да бъдат подкрепени, те въвеждат повече ред и справедливост. Тези, които работят на сумирано изчисляване на работното време, работят по свой график. При тях съботата и неделята може да е работен ден, а понеделник и вторник да е почивен, и ако на тях им се падне болничният в дните, когато те са почивни, се оказва че трябва да се плати нещо, което всъщност не се полага, не се дължи”, заяви Васил Велев от АИКБ.

- реклама -