НСИ: Живеем средно 73,5 години

Българите живеем средно 73,5 години. Това сочат данните на НСИ за периода 2021-2023г.

Спрямо предходния период (2020 – 2022 г.) продължителността на живот се увеличава с 1.6 години, съобщават от НСИ.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и

сред населението в градовете и селата,

определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 69.9 години. Докато при жените е със 7.4 години по-висока – 77.3 години.

От НСИ уточняват, че в сравнение с 2013 през 2023 г. се наблюдава намаление на средната продължителност при мъжете с 1.1 години, а при жените с 0.7 години.

Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените

при хипотеза за неизменност в интензивността

на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3.1 години по-висока (74.4 години) отколкото на населението в селата (71.3 години).
Спрямо 2013 г. за населението в градовете тя е намаляла с 0.9 години, а за населението в селата – с 1.3 години.

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 15.2 години. За мъжете и жените тя е съответно 13.0 и 17.1 години. В сравнение с 2013 г. през 2023 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 0.6 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 70.3 години в област Видин до 75.4 години в областите София (столица) и Кърджали.

 

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната. Най-голяма е разликата между двата пола в област Враца (8.5 години), а най-малка – в област Шумен (6.3 години), допълват от НСИ.

- реклама -