туризъм, пътувания, НСИ, разходи туроператори, турагенти, обезщетения,

НСИ: Туристическите пътувания са се свили с 64% в последното тримесечие на 2020 г.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 471.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 95.4%, са пътували само в страната, 3.9% – само в чужбина, а 0.7% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 63.8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 г..

Срив се наблюдава както в броя на пътувалите в страната – с 57.4%, така и в броя на пътувалите в чужбина – с 91.7%. При броя на пътувалите както в страната, така и в чужбина спадът е с 86.5%.

Това показват данните на НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 208.2 хил., или 44.1% от всички пътували лица.

Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 65 и повече години – 97.3% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45 – 64 години е най-голям – 6.2% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“ – 48.3%, докато в чужбина най-много са били тези с цел „почивка и екскурзия“- 42.7% от всички реализирани пътувания .

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 38.4%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 33.1.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 162.67 лв. в страната и 554.33 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 196.88 лв. в страната и 1 040.74 лв. в чужбина.

- реклама -