средна работна заплата НСИ нарастване

НСИ: Средната работна заплата е 946 лв.

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 946 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2016 г. с 2.6%. Това показват данните на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2016 г. е 962 лв., за май – 942 лв., и за юни – 936 лева.

Къде плащат най-добре

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” – със 7.6%, „Образование” – с 6.6%, и „Добивна промишленост”- с 5.5%.

НСИ посочва, че най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 10.9%, „Преработваща промишленост” – с 10.6%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 9.5%.

Традиционно най-високи заплати НСИ регистрира в секторите  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” – 2 158 лева; „Финансови и застрахователни дейности ” – 1 764 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 647 лева.

Къде заплатите са най-ниски

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 594 лева, „Други дейности” – 671 лева, „Административни и спомагателни дейности” – 725 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.3%, а в частния сектор – с 8.1%.

- реклама -