КНСБ почасовото кредити НСИ бюджет излишък дълг доходи разходи минимална работна заплата

НСИ: Средната работна заплата достигна почти 1000 лева

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата e 990 лева и нараства спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 5.2 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Най-голямо увелчение при учители и брокери на имоти

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование“ – с 12.6 на сто, и „Операции с недвижими имоти“ – със 7.3 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2016 г. е 982 лв., за ноември – 974 лв., и за декември – 1012 лева.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.2 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 21.6 на сто.

Високи средни заплати се получават сектор съобщения и творчески продукти-2248 лева, а в енергетиката   тя достига 1757 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 5.1 на сто, а в частния – с 9.4 на сто.

- реклама -