осигурителен доход бонуси фирми празници доходи, мерки, българи, Алфа Рисърч

НСИ: Средната брутна заплата за юни е 1 253 лв.

Увеличават се наетите по лица по трудово и служебно правоотношение. За три месеца те са се увеличили с 33.9 хил. и към края на юни 2019 са 2.35 милиона, съобщиха от Националния статистически институт.

Логично в навечерието на летния туристически сезон най-голямо е увеличението на наетите в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 28.4%, „Операции с недвижими имоти“ – със 7.9%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3.6%.

Франция ресторанти град Бордо класация

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“ – с 2.4%. Въпреки увеличението за последното тримесечие, към края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3 000 по-малко от края на юни 2018 г.

Средната брутна месечна работна заплата за юни е била 1 253 лева.

Тя е със 7 лв. повече от май, но с 28 лв. по-малко от април.

За една година средната месечна работна заплата е нарастнала с 12.0%. Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Други дейности“ – със 17.3%, „Операции с недвижими имоти“ – с 16.5%, и „Образование“ – с 15.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2019 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 3 053 лева

• „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 174 лева

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 048 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 782 лева

• „Други дейности“ – 924 лева

• „Строителство“ – 974 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 11.0%, а в частния – с 12.4%.

- реклама -