НСИ: Разходите на работодателите за 1 час труд скачат (Вижте с колко)

НСИ: Разходите на работодателите за 1 час труд скачат с 16%. С 16.2% нарастват общите разходи на работодателите за един

отработен час от наетите от тях лица

през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

В индустрията увеличението е с 18.1%, в услугите – с 16.4%, и в строителството – с 16.0%.

По икономически дейности най-висок ръст

на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 23.4%, „Добивна промишленост“ – с 19.4%, и „Държавно управление“ – с 19.2%.

През третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 16.3%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 15.8%.

По икономически сектори изменението на

разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23.6% за „Хотелиерство и ресторантьорство“ до 7.5% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Четете още:

- реклама -
error: Съдържанието е защитено