НСИ: Ръст на производствените цени през август със 17,9% годишно заради скъпата енергия

Общият индекс на цените на производител през август 2021 г. се увеличава с 3.0% в сравнение с предходния месец и със 17.9% спрямо август 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2021 г. нараства с 4.2% спрямо предходния месец и със 17.2% спрямо август 2020 година, това показват данните на Националния статистически институт.

Повишение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 27.0%, в добивната промишленост с 19.3%, и в преработващата промишленостс 11.2%. Спрямо август 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали с 46.8%, производството на химични продукти с 29.9%, производството на електрически съоръжения с 10.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси с 9.8%, производството на метални изделия, без машини и оборудване с 9.7%.

 

- реклама -