НСИ отчита: Все повече българи ходят на театър

Все повече българи ходят на театър. Според статистика на Националния статистически институт през 2022 г. на годишна база има ръст,

както на представленията, така и на посещенията съответно с 24.4% и 48.3%. 

Действащите 72 театъра в страната са организирали 13 193 представления, посетени от 1 712 хил. зрители.

Средният брой посетители на едно представление е 130 и се увеличава с 41 спрямо предходната година.

Водещи в статистиката са драматичните театри, като те имат най-голям брой представления – 5 616. Следват ги куклените театри с 4769 представления. Най-малко представления се отчитат от оперетните театри, като те са 279.

Увеличават се посещенията на музеи, библиотеки и културни мероприятия.

Към края на миналата година в страната функционират 186 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, като по тематичен обхват 97 от тях са общи, а 89 са специализирани (вкл. художествени галерии).

По отношение на посещенията в музеите, през 2022 г. те са 4001, като това се равнява на 37.2% увеличение в сравнение с 2021 г.,

когато посещенията са 2915. В допълнение е установено, че посещенията от чужденци са се увеличили със 75.6% – през 2022 г. те са 632 хил., докато през 2021 г. са били 360 хил.

Регистрираните читатели за 2022 г. са 314 хил., което е с 42% повече в сравнение с предходната 2021 г.

Също така, посещенията на библиотеки се увеличават с 23.1% и достигат 3 778 хиляди.

Заетият библиотечен фонд през 2022 г. е 5 247 хил. библиотечни единици, което е повече спрямо 2021 г., когато те са малко над 4000. Данните показват, че спрямо 2021 г., през 2022 г. има ръст в посещенията на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

По отношение на филмовата индустрия статистиката сочи, че произведените късометражни и среднометражни филми са 74, като се включват 9 сериала с общо 320 епизода.

От филмите 15 са игрални, 48 – документални и 11 – анимационни. В края на 2022 г. кината в страната са 85, а киноекраните – 227, като броят им се увеличава съответно с 9 и 6 спрямо 2021 година. Мултиплексите са 11 и в тях са осъществени 57.4% от всички прожекции и 63.2% от посещенията.

През 2022 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 43.1%, а посещенията – с 59.0%. Най-голям е броят на кината в Югозападния район – 26 с 120 хил. прожекции, посетени от 1 893 хил. зрители.

В столицата са функционирали 17 кина със 74 екрана, в които са прожектирани 1 994 филма.

При телевизионните предавания за 2022 г. се увеличава процентът на излъчени спортни такива – от 4.8% през 2021 г. нарастват на 11.4% през 2022 г. Също така за предходната 2022 г. са излъчени повече реклами, отколкото през 2021 г. От друга страна обаче броят на излъчените документални филми се е понижил от 5.3% през 2021 г. на 3.7% през 2022 г.

За предходната година в страната са функционирали 73 регистрирани и лицензирани радиооператора, излъчили 603 хил. часа радиопредавания, което е с 31.8 хил. часа по-малко в сравнение с 2021 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания – 62.4%, следвани от новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – 8.7%.

- реклама -