НСИ отчете рекордна смъртност: Хора, колкото за областен град починали за 3 месеца

Прирастът на смъртните случаи по седмици през първото тримесечие на 2022 г. спрямо средноседмичните стойности за периода 2017 – 2021 г. е с най-висока положителна стойност през 6-тата седмица – 1 215 случая, или смъртността нараства с 51.6% спрямо базовия период (2017 – 2021 година).

През първото тримесечие на периода 2017 – 2022 г. възрастовото разпределение на умрелите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи. Наблюдаваме слабо намаляване на относителния дял на умрелите във възрастовите групи от 30 до 69 години и леко увеличаване във възрастовата група 75-79 години.

В двадесет и една области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на умрелите лица през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 година. С най-висок прираст са областите Габрово (17.1%), Ямбол (16.0%), Благоевград (14.5%), Ловеч (12.3%) и Русе (12.0). В останалите седем области е налице спад в броя на умрелите лица. С най-голям спад са областите Шумен (-9.1%), Плевен (-6.3%), Кюстендил (-5.1%), Враца (-3.6%) и София (столица) (-3.0%).

 НСИ

- реклама -
error: Съдържанието е защитено