издръжка, заплата, доходи, разходи

НСИ обяви каква е годишната инфлация за май месец

НСИ обяви каква е годишната инфлация за май месец. Mесечната инфлация е -0.2%, а годишната инфлация е 2.3%.

Инфлацията е измерена чрез ИПЦ,

като месечната инфлация се отнася за май 2024 г. Това е спрямо предходния месец. А годишната инфлация е за май 2024 г. спрямо същия месец на предходната година.

През май 2024 г. спрямо предходния месец

най-голямо е намалението на цените в групите: „Съобщения“ (-1.5%), „Развлечения и култура“ (-1.0%), „Транспорт“ (-0.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.5%).

Най-голямо увеличение е регистрирано

в групите: „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (+1.0%), „Ресторанти и хотели“ (+0.6%), „Облекло и обувки“ (+0.6%) и „Разнообразни стоки и услуги“ (+0.6%).

През май 2024 г. месечната инфлация е -0.2%,

а годишната инфлация за май 2024 г.

Това е спрямо май 2023 г. е 2.3%. Инфлацията от началото на годината (май 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.4%, а средногодишната инфлация за периода юни 2023 – май 2024 г. спрямо периода юни 2022 – май 2023 г. е 5.1%.

Вижте още:

- реклама -