осигурителен доход бонуси фирми празници доходи, мерки, българи, Алфа Рисърч

НСИ: Общият среден месечен доход на лице от домакинство е 572 лв.

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. е 1 716 лв. или 572 лв. месечно. Това е нарастване с 11.3% спрямо същото тримесечие на 2018 година, съобщиха от НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.5%), следван от доходите от пенсии (27.2%) и от самостоятелна заетост (6.7%). Спрямо третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.3 процентни пункта, доходът от социални обезщетения и помощи – с 0.8 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 1.0 процентен пункт.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: Доходът от работна заплата нараства от 851 на 969 лв. (с 13.9%). Доходът от самостоятелна заетост намалява от 119 на 115 лв. (с 3.5%). Доходите от пенсии се увеличават от 421 на 467 лв. (с 11.1%). Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 35 на 51 лв. (с 48.2%).

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. е 1 583 лв. или 527 лв месечно. Това е увеличава на разходите с 4.3% спрямо същото тримесечие на 2018 година.

Най-много средства отделяме за храна (30.1%), жилище (16.1%), данъци и социални осигуровки (13.1%) и транспорт и съобщения (11.2%).

През третото тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година.

Ето и какво ядем повече и по-малко, според статистиката:

По-съществено нараства потреблението на плодове – от 17.8 на 19.4 кг, на зеленчуци – от 25.8 на 27.1 кг, и на яйца – от 36 на 37 броя. Намаление се отчита при потреблението на хляб и тестени изделия – от 21.3 на 20.4 кг, и на кисело мляко – от 7.7 на 7.6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене и захар.

- реклама -