пенсиите, увеличение,
снимка: Unsplash

НСИ: Най-самотни се чувстват българите над 65 години

Чувството за самота преобладава при българите на възраст 65 и повече години, сочат резултатите от проучване на Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2022 г. 8.0% от анкетираните са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето през последните четири седмици,

докато 37.6% не са се чувствали самотни в нито един момент. Чувството за самота е по-силно изразено при жените – 9.4%, или с 2.8 процента повече в сравнение с мъжете – 6.6%, сочат публикуваните данни, пише Dariknews.bg.

Не са се чувствали самотни в нито един момент 21.7% от възрастните хора.

Приблизително два пъти повече, или 43.1% от българите на възраст между 16 и 64 години, не са изпитвали никога самота през последните четири седмици.

Най-висока е удовлетвореността от личните взаимоотношения, сочат данните на НСИ.

И през двете изследвани тримесечия анкетираните дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица – средно около 7.18 при скала на измерване от 0 до 10.

Най-ниска е средната удовлетвореност на хората на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им – 4.61 за четвъртото тримесечие на 2021 г. и 4.51 за първото тримесечие на 2022 година.

Равнището на доходите влияе върху общата удовлетвореност от финансовото положение.

За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на хората и през двете тримесечия е около 6,

а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността на българите от финансовото положение и през двете тримесечия е около 3.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните е 5.85 през четвъртото тримесечие на 2021 г. и 5.71 през първото тримесечие на 2022 г., измерена по същата скала от 0 до 10.

Данните са от проведената през първото тримесечие на 2022 г. от Националният статистически институт за втори път допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети

с цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат от пандемията COVID-19 по проект „Доходи и условия на живот (ILC) – Статистическа инфраструктура по IESS – SILC 2022, модул – Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“, съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 – 2021-BG-ILCSILC.

Анкетирани бяха 5 687 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 052 домакинства.

Допълнителната анкета е по инициатива на Евростат и се провежда по единна методология в рамките на европейското изследване Infra-annual data collection on living conditions (IALC). 

- реклама -