износ

НСИ: Износът за трети страни нараства с 4,5%

През периода януари – ноември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 4.5% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 17 549.7 млн. лева, съобщиха от Националния статистически институт /НСИ/.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Съединените американски щати и Македония

Те формират 50.5% от износа за трети страни.

През ноември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни намалява със 7.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 522.8 млн. лева.

През периода януари – ноември 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (55.9%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (21.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“1 (21.6%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари – ноември 2019 г. намалява с 12.5% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 18 507.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

През ноември 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 29.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 458.7 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2019 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите „Храни и живи животни“ (23.3%), „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (14.9%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (14.9%) . Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – ноември 2019 г. е отрицателно и е в размер на 957.6 млн. лева.

През ноември 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е положително и е на стойност 64.1 млн. лева.

През периода януари – ноември 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 53 758.2 млн. лв., което е с 3.7% повече в сравнение със същия период на предходната година.

През периода януари – ноември 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност

56 324.9 млн. лв. (по цени CIF), или с 2.9% по-малко спрямо същия период на 2018 година.

През ноември 2019 г. общият внос на стоки намалява с 8.9% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 163.6 млн. лева. /БГНЕС

- реклама -