НСИ: Износът на България за ЕС се увеличава с близо 11%

През периода януари – май 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 10.8% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 13 283.0 млн. лева.

Това показват данните на НСИ.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.9% от износа за държавите – членки на ЕС.

През май 2017 г. износът за ЕС нараства с 19.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 864.4 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – май 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (42.9%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (34.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (7.7%).

Вносът на България от ЕС през периода януари – май 2017 г. се увеличава с 13.0% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 14 912.7 млн. лв. по цени CIF (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През май 2017 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, нараства с 20.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 154.2 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – май 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (66.4%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (9.8%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – май 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1 629.7 млн. лева.

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 914.2 млн. лева.

- реклама -