НСИ инфлация Брутен вътрешен продукт

НСИ: Инфлацията за юли е 1%, Брутният вътрешен продукт нараства с 3%

Инфлация

Индексът на потребителските цени за юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. е 101.0%, т.е. месечната инфлация е 1.0%. Инфлацията от началото на годината (юли 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 0.2%, а годишната инфлация за юли 2016 г. спрямо юли 2015 г. е минус 0.2% (фиг. 1, табл. 1 от приложението). Това съобщават от Националния статистически институт.

Средногодишната инфлация за периода август 2015 – юли 2016 г. спрямо периода   август 2014 – юли 2015 г. е минус 0.8%.

инфлация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскъпнали са:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.7%;
 • транспорт – увеличение с 1.8%;
 • развлечения и култура – увеличение с 6.3%;
 • ресторанти и хотели – увеличение с 1.2%;
 • разнообразни стоки и услуги – увеличение с 0.3%.

На равнището от миналия месец остават:

 • алкохолни напитки и тютюневи изделия – без изменение спрямо юни
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива
 • образование
 • съобщения

Намаляват цените на:

 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – намаление с 0.5%;
 • здравеопазване – намаление с 0.1%;
 • облекло и обувки – намаление с 2.2%

Брутният вътрешен продукт нараства с 3% за второто тримесечие

Както отчете и финансовия министър Владислав Горанов, икономиката нараства за второто тримесечие с 3%. Добрата новина потвърди и НСИ.

През второто тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.0% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо първото тримесечие на 2016 г. според сезонно изгладените данни.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 21 753 млн. лева.

БВП, НСИ нарастване
Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2016 г. е 18 538 млн. лeвa.
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (77.7%), което в стойностно изражение възлиза на 16 894 млн. лева.

През второто тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 4 689 млн. лв. и заема 21.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

 

- реклама -