КНСБ почасовото кредити НСИ бюджет излишък дълг доходи разходи минимална работна заплата

НСИ: Бюджетният излишък за 2016 г. е 30 млн. лева, дългът е 29.5% от БВП

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2016 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен излишък от 30 млн. лв., или 0.03% от БВП.

Това съобщават от НСИ.

Дефицитът в подсектор „Централно управление” е в размер на 44 млн. лв. – 0.05% от БВП. Подсектор „Местно управление” е реализирал излишък от 52 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове” – от 21 млн. лева.

Дългът на България за 2016 г. е в размер на 27 321 млн. лв., или 29.5% от БВП.

НСИ

Статистическата информация за дейността на институционален сектор „Държавно управление”, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС . В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни – към 30.09. на следващата година.

- реклама -