НСИ, БВП, данни
Снимка: БГНЕС

НСИ: БВП на един зает намалява с 1.9% през 2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт за 2020 г. брутният вътрешен продукт /БВП/ на един зает намалява реално с 1.9 на сто в сравнение с предходната година.

Заетите в икономиката са 3451.7 хил., а общият брой отработени часове е 5539.4 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през 2020 г. спрямо 2019 г. показва минимално увеличение на относителния дял на аграрния сектор.

На един зает се падат 34 360.9 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт /БВП/, като всеки зает създава средно 21.4 лв. БВП за един отработен час.

През 2020 г. брутната добавена стойност /БДС/ средно на един зает намалява реално с 2 на сто, а на един отработен човекочас се увеличава реално с 0.4 на сто.

По предварителни данни за 2020 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 31 365.3 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 19 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 31 942.1 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 19.6 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 6795.9 лв. БДС на един зает и 4.7 лв. за един отработен човекочас.

- реклама -