предимно

НСИ: Българите са предпочели да пътуват предимно в страната

През третото тримесечие на 2016 г. 1 517.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 81.3%, са пътували само в страната, 13.3% – само в чужбина, а 5.4% са пътували както в страната, така и в чужбина.

НСИ

В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 19.1%, пътувалите в страната и чужбина се увеличават с 31.9%, пътувалите само в страната – с 20.3%, а пътувалите само в чужбина – със 7.9%, съобщиха от НСИ.

През третото тримесечие на 2016 г. най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст 25 – 44 години (45.6%). Българите на възраст 65 и повече навършени години са пътували предимно в страната – 82.3%, докато лицата на възраст 45 – 64 години са пътували най-много в чужбина – 14.3%.

НСИ

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия”, посочени съответно от 70.7 и 65.7% от тях.

НСИ

През третото тримесечие на 2016 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 886.3 хил., или 91.6% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 94.2%, а на тези в чужбина – 76.5%.

Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор, в чужбина е 23.5%, а в страната – 5.8%.

НСИ

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина – съответно 43.6 и 35.3%.

НСИ

През третото тримесечие на 2016 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 354.29 лв. в страната и 750.48 лв. в чужбина.

НСИ

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 179.77 лв. в страната и 1 111.38 лв. в чужбина.

НСИ

- реклама -