НСИ, предпирятия, дейност, персонал, криза

НСИ: 93% от предприятията запазват дейността си, близо 87% – персонала

34.7% от нефинансовите предприятия са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през юли в сравнение с юни. 46.5% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 18.4% е имало увеличение.

Това показва изследване на НСИ за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху засегнатите сектори на икономиката в страната.

Разпределението по икономически дейности показва, че 44.6% от фирмите в икономически дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този относителен дял е 37.6%, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ и „Строителството“ – съответно по 32.8.

По отношение на наетия персонал 23.4% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „неплатен отпуск“ – 12.7%, и „дистанционна форма на работа“ – 10.7%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са извършили 7.9% от участвалите в анкетата предприятия.

 

За следващия месец 93.4% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност.

3.4% – че ще преустановят временно дейността си, а 1.4% – че ще прекратят дейността си.

 

- реклама -