НСИ: 50% спад на производството на природен газ у нас

С 50% е намаляло производството на природен газ у нас през юли 2022 година, спрямо предходния месец. 

Най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива – с 16.1%. Това сочат данните, публикувани от Националния статистически институт (НСИ). 

През юли 2022 г. спрямо предходния месец при доставките на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при пропан-бутановите смеси – с 18.2%.

Единствено намаляват доставките на безоловен бензин – с 37.9%, става ясно от публикуваните данни.

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: дизелово гориво – с 54.0%; твърди горива – с 39.6%; безоловен бензин – с 33.9%; пропан-бутанови смеси – с 25.0%; електрическа енергия – с 9.6%. Намалява производството на природен газ – с 50.0%.

Доставки на енергийни продукти през юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. нарастват доставките на:

пропан-бутанови смеси – с 18.2% до 39 хил. т; твърди горива – с 14.2% до 2 761 хил. т; електрическа енергия – с 8.3% до 2 614 ГВтч; природен газ – с 5.0% до 189 млн. куб. м; дизелово гориво – с 1.9% до 215 хил. т.

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива – с 34.2%; пропан-бутанови смеси – с 11.4%.

- реклама -