ЛЕКАРИ

НСИ: 42-ма лекари се падат 10 000 души население

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 667 лекари.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите – 4 199, или 14.2 на сто от всички лекари в страната. Следват специалисти по акушерство и гинекология и кардиология – по 5.9 на сто, педиатрия – 5.8 на сто, анестезиология и интензивно лечение – 5.6 на сто, хирургия – 5.3 на сто, и нервни болести – 5 на сто.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 759.6 на 100 000 души от населението.

Най-високи са стойностите на показателя в областите Пловдив (979.9 на 100 000 души от населението), Смолян (974.2) и Плевен (928.9), а най-ниски са в областите Ямбол (344.8), Перник (370.6) и Видин (394.7).

Най-много медици се грижат за населението в областите Плевен, Пловдив, София, Варна. Най-малко медици има в областите Кърджали, Добрич и Перник.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.4 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.1) и Ловеч (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3.9 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3) и Разград (4.4).

- реклама -