КНСБ почасовото кредити НСИ бюджет излишък дълг доходи разходи минимална работна заплата

НСИ: 1449 лева е средният доход на човек от домакинството през IV-то тримесечие на 2017г.

Общият доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 449 лв.

Това е нарастване с 9,3 на сто спрямо същото тримесечие на 2016 година, съобщи Националният статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (53,9 на сто), следвани от доходите от пенсии (26,2 на сто), доходите от самостоятелна заетост (7 на сто) и доходите от социални обезщетения и помощи (3,4 на сто).

Общият разход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 368 лв. и се увеличава с 13,2 на сто спрямо същото тримесечие на 2016 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31 на сто), следвани от разходите за жилище (18,8 на сто), данъци и социални осигуровки (12,2 на сто) и транспорт и съобщения (10,5 на сто).

- реклама -