На първо четене: НС прие проектобюджета за 2024 г. (Видео)

На първо четене: НС прие проектобюджета за 2024 г.

Народните представители приеха законопроекта за държавния бюджет за 2024 г. на първо четене. Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС или 141 депутати.
От опозицията в лицето на “Възраждане”, БСП и ИТН гласуваха “против”, а “въздържал се” нямаше.

НС заседава извънредно за Бюджет 2024 над 7 часа.

Пленарното заседание на депутатите започна в 13:00 часа, но докато се изчетат всички доклади на ресорните комисии в НС, които са разглеждали проектобюджета за 2024 г., часът мина 16:00 часа.

Малко след това депутатите започнаха да дебатират по предложения бюджет за догодина.

След дълъг и напоителен дебат,

който по-скоро беше конструктивен, около 20:00 часа проектобюджета за 2024 г. беше приет на първо четене.

Депутати от ГЕРБ – СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“ си размениха остри реплики в рамките на бюджетните дебати.

Красимир Вълчев от ГЕРБ предупреди, че има сериозни скрити дефицити във финансовата рамка:

„Да, ние не можем да намалим разходите много под това ниво. В момента при 3% дефицит секторите са пълни със скрити дефицити.

Имаме поне 3-4% скрити дефицити.

И неслучайно в комисиите се чуваха само негативи за този бюджет“.

Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната – Демократична България“ отвърна,

че политиката на кабинетите на ГЕРБ е била „на стабилната бедност“ и обвини Вълчев,

че единствено „плаши обществото“:

„Едно си баба знае, едно си баба бае. Всяка година един и същ репертоар се опитвате да продадате на обществото – а именно за огромни дефицити. 4% скрит дефицит.

Не ви ли омръзна да говорите едно и също.

До месец ноември дефицитът е едва 0,6% от гласувания – подчертавам –  до 3%“.

Междувременно Тома Биков от ГЕРБ – СДС обяви,

че лидерите на парламентарните групи на неговата политическа сила и на ДПС са убедили

финансовия министър да увеличи бюджета за култура.

Народните представители приеха увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2024 г. – от 780 лв. на 933 лв.

Депутатите приеха увеличаване на възнагражденията на персонала и за академичния състав, в т.ч.

39,0 млн. лв. за държавните висши училища,

8,0 млн. лв. за Българската академия на науките и 3,0 млн. лв. за Селскостопанската академия.

Депутатите приеха нарастване на средствата за делегираните дейности в образованието във връзка с

продължаване на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за

достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за

страната с цел да се стимулира навлизането на млади и квалифицирани педагози в системата на предучилищното и училищното образование.

В бюджет 2024 г. бяха приети значителни плащания, свързани със социалната и демографската политика, а именно:

104,3 млн. лв. за социални плащания във връзка с определения нов размер от 526 лв. на линията на бедност за 2024 г., в т. ч. за разходите за помощите по Закона за социално подпомагане – 75,6 млн. лв.,

допълнителни разходи при определяне на финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания – 27,6 млн. лв. и 1,1 млн. лв. за помощите по Закона за закрила на детето; 230,3 млн. лв. във връзка с

ефекта от промяна на минималната работна заплата от 780 лв. на 933 лв., в т.ч. 224,6 млн. лв. при определяне възнагражденията на личните асистенти по Закона за личната помощ и 5,7 млн. лв. за

възнаграждения за професионалните приемни семейства по Закона за закрила на детето; 23,4 млн.

лв. във връзка с целогодишното обезпечаване на въведената през 2023 г. еднократна помощ за

учениците от втори, трети и четвърти клас без доходен тест,

независимо от вида на училището по Закона за семейни помощи за деца.

Бяха приети и 40,6 млн. лв. за увеличение на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по Закона за семейни помощи за деца;

12,5 млн. лв. за увеличение на размерите на еднократните помощи при бременност и раждане по Закона за семейни помощи за деца;

15,0 млн. лв. допълнителни средства за активна политика на пазара на труда;

131,7 млн. лв. във връзка с ефекта от промяна на МРЗ от 780 лв. на 933 лв., 81,7 млн. лв. за разкриване на нови социални услуги и осигуряване на увеличения капацитет на съществуващи такива – чрез бюджетите на общините;

42,8 млн. лв. за увеличение на издръжката на специализираните институции за предоставяне на социални услуги – чрез бюджетите на общините;

1,7 млн. лв. за осигуряване в годишен размер на месечната помощ от 90 лв. на ученик,

настанен в социална услуга – чрез бюджетите на общините.

НС прие разходите за пенсии по бюджета на ДОО да нараснат с 2 440,8 млн. лв. спрямо закона за 2023 г. Освен това се реши от 1 юли 2024 г. т. нар. „вдовишки добавки“ да се определят в размер 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг/съпруга.

За политиките в областта на младежта и спорта депутатите приеха допълнително средства за осигуряване на условия и възможности за развитие на елитния спорт и ефективен тренировъчен процес за постигане на спортни резултати на международно ниво, развитие на потенциала на млади талантливи спортисти, подпомагане на спортни дейности в областта на спорта за високи постижения – 3,7 млн. лв.; за финансиране на дейности по бюджетна програма „Олимпийска подготовка“ за провеждане на оптимална подготовка на проектоолимпийския отбор – 3,0 млн. лв.; за насърчаване на учащите се от различните възрастови групи към физическа активност и здравословен начин на живот – 1,0 млн. лв.; за пожизнени месечни премии на медалисти от олимпийски и параолимпийски игри – 1,6 млн. лв.; за финансиране на проекти за младежки дейности по Националната програма за изпълнение на младежки дейности – 1,1 млн. лв.; за увеличение на определените стандарти за физическа активност и физическо възпитание в училищното образование и във висшите училища – 3,6 млн. лв.

В сектор “Култура” НС прие допълнителни средства за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства – 50,1 млн. лв.; за държавно подпомагане на филмовата индустрия – 9,3 млн. лв.; както и за допълнително целево подпомагане от държавния бюджет на държавни и общински културни организации – 28,5 млн. лв.

- реклама -