НС прие допълнително възнаграждение за магистрати

Допълнително материално стимулиране за магистратите в специализираните прокуратури и съдилища, в следствения отдел на специализираната прокуратура, както и за служителите.

Това приеха депутатите с гласувани промени в Закона за съдебната власт на първо четене.

За промените гласуваха 110 депутати и 37 се въздържаха.

Освен това с промените се предлага разпределението на свободните щатни длъжности за първоначално назначаване в органите на съдебната власт да става по решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

Промените целят отпадането на ограниченията за повторно командироване на магистрати с цел намаляване на натовареността и равномерно разпределение на работата в органите на съдебната власт

- реклама -