ЦИК жребий партии коалиции

НС прие бюджета на ЦИК за 2021

Парламентът прие на второ четене бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.

Заложените разходи са 5 791,0 хил. лв, от които текущи – 5 591,0 хил.лв в т.ч. за персонал – 4 598,0 хил.лв. и капиталови разходи – 200,0 хил.лв.

Разходите за организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми са 5 791,0 хил.лв.

В бюджета на Съвета за електронни медии за 2021 г. са предвидени приходи, помощи и дарения за 1 200,0 хил.лв. Народното събрание утвърди разходи за „регулиране на радио и телевизионния пазар“ на стойност 2 916,0 хил.лв. Парламентът заложи приходи на КЕВР от 10 720,0 хил.лв., а разходи в размер на 9 333,9 хил.лв. Разходите за персонал се предвижда да са 7 714,3 хил.лв, а капиталовите – 176,0 хил.лв.
- реклама -