НС одобри окончателно промените в Закона за хора с увреждания (На живо)

Парламентът одобри окончателно промените в Закона за хора с увреждания.

С приетите промени българските граждани ще могат да упражняват правата си по време на преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза.

Целта бе да се преодолеят последствията от забавянето от нормативно определения тримесечен срок за произнасяне на ТЕЛК и НЕЛК.

- реклама -