НС намали данък „уикенд“ (вижте с колко)

НС намали данък „уикенд“ от настоящите 10% на 3 на сто. Депутатите направиха това с промени на второ четене в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Мартин Димитров от ДБ заяви, че решението за намаляването на ставката е взето след консултации с представители на бизнеса. Димитров е и шеф на икономическата комисия в НС.

„Да, постигаме първоначалната цел, значително облекчаваме данък „уикенд“. Искам да ви напомня, че когато беше въведен, ние бяхме едни от хората, които

категорично имахме противно мнение,

смятахме, че значително ще затормози хората. Сега в този си вариант решението е най-доброто, което успяхме да намерим след едни широко проведени консултации.“

Налогът върху разходите в натура, свързани с лично ползване на фирмени активи, беше въведен през 2016 година по предложение на ГЕРБ. Целта беше фирмите да се спре практиката служебни активи да се използват за лични цели. Така на фирмите им се

налага да декларират пред НАП

дали собствениците, мениджмънтът или служителите използват фирмени активи за лични цели. Налогът трябва да се декларира и внася веднъж годишно до 31 март на следващата календарна година. Ако служителят на фирмата ползва служебния автомобил за лични цели, разходът се поделя. Между работодателя и служителя. И се изчислява чрез пътни листове. Ако се ползва служебен имот за лични нужди, данъчната основа зависи от времето, което служителят е прекарал там.

- реклама -