НПО

НПО-та и работодатели в помощ на кариерното развитие на младежи от деинституционализираните заведения

Неправителствени организации, работодатели и социални предприятия се включиха в Информационния ден по процедурата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Целите на процедурата и условията на кандидатстване бяха представени от експерти от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика.

Процедурата е част от мерките в подкрепа на деинституционализацията на децата и младежите в България, а целта е да им бъде оказана адекватна подкрепа за реализация.

Операцията е разделена в два компонента, а общият бюджет е 3 млн. лв.

По Компонент 1 с бюджет 1,5 млн. лв. работодатели и НПО-та ще могат да организират мотивационни обучения, обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Работодателите ще бъдат стимулирани да наемат безработни младежи, а на новонаетите ще бъдат осигурявани трудови наставници. Компонент 2 също е с бюджет 1,5 млн. лв. Той ще осигури подкрепа на социални предприятия, включени в Регистъра на социалните предприятия, за осигуряване на заетост, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н. Социалните предприятия ще подпомагат създаването на трудови навици и социални умения на практика.

Крайният срок за кандидатстване по двата компонента на операцията е 21 февруари 2020 г.

- реклама -