Цецка Цачева

Новият антикорупционен орган ще бъде към Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Единният орган, който предвижда проверки на висшите държавни служители се предвижда да бъде ситуиран около сега създадената и добре работеща Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество.

Това обяви правосъдният министър Цецка Цачева, която представи изготвения от министерството Антикоупционен закон. По думите й комисията ще бъде петчленна, а предложението е председателят да се избира от парламента.

„По Конституция това е законодателният орган на България, който е натоварен с очаквания и на практика да бъде най-прозачната институция“, коментира тя.

Министърът поясни, че новите моменти по отношение на единния орган за борба с корупцията е приобщаването на компетентностите и правомощията на специализирана дирекция в ДАНС, която и до момента има предмет на работа, противодействие на корупцията. „Няма да има разследващи функции, дейностите са свързани със събиране, анализ на информацията, която достига до Комисията“, допълни министърът на правосъдието.

Има одобрена мярка за разработване на правила, гарантиращи възможността за разследване на главния прокурор

Цачева обясни, че правилата за търсене на отговорност за тримата големи са разписани в пътната карта в изпълнение на препоръките по анализа и доклада на европейските прокурори. „Предстои да бъде обсъдено, но към настоящия момент това е разписаната мярка, която е одобрена от ВСС“, допълни тя.

Министърът на правосъдието поясни, че в пътната карта по изпълнение на актуализираната стратегия за реформата в съдебната власт са разписани две нарочни пътни карти, които са свързани с анализа от доклада на европейските прокурори при партньорската проверка за структурата и функционалността на прокуратурата в Република България. „Представих тази пътна карта на ВСС. Тя беше одобрена, като администриращите магистрати я допълниха с две нови мерки. Що се отнася до ангажиментите на правителството, в частност на МП, тъй като там мерките са за различните институции, които имат отношение към прокуратурата – наше задължение е да се преосмислят текстове в Наказателния кодекс. Има работна група за това – длъжностните престъпения да бъдат не само по отношение на лицата, заемащи държавна служба, а и на такива, които са ангажирани в търговски дружества, търговски фирми, банки“, коментира Цачева.

- реклама -