100 лева

Новите столевки влизат в обращение от днес

БНБ пуска от днес-28 декември в обращение новата серия банкноти с номинал 100 лева

Копюрите бяха показани от банката на 14 декември.

Общият дизайн и основните елементи на 100-левките от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите, които са в обращение. Промените в банкнотите от новата серия произтичат основно от въвеждането на нови защитни елементи.

Първата банкнота от новата серия е с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г.

- реклама -